กองทัพอากาศ  โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช  ครั้งที่ ๓๖ ชิงถ้วย  "กอล์ฟวันปิยมหาราช" ของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟได้มีโอกาสน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  โดยมี พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน สำหรับรายได้จากการแข่งขันฯ จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  กรมแพทย์ทหารอากาศ และสมทบทุนด้านสวัสดิการของกรมแพทย์ทหารอากาศ  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณสนามกอล์ฟกานตรัตน์ กองทัพอากาศ  (สนามงู)

14122561 ๑๘๑๒๑๗ 0365

14122561 ๑๘๑๒๑๗ 0381

14122561 ๑๘๑๒๑๗ 0368

14122561 ๑๘๑๒๑๗ 0271

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008