กองทัพอากาศได้จัดกิจกรรม "กองทัพอากาศร่วมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้นำจิตอาสา ของกรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารคุ้มเกล้าฯ  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  กรมแพทย์ทหารอากาศ

 1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดข  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008