พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในส่วนของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ

 

 1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดข  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008