พลอากาศตรี เกรียงไกร  โสธรชัย  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับการส่องกล้องทางเดินอาหาร เรื่อง " Advanced  EMR and ESD Workshop : Hands-on with live porcine models " สำหรับอายุรแพทย์ทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ส่องกล้อง  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๕  และศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ชั้น ๔  อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดข  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008