พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๔๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ รวมถึงการป้องกันที่ถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๒๕ คน

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดข  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008