พลอากาศตรี ไกรเลิศ  เธียรนุกุล เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ  พร้อมด้วย ข้าราชการ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำหรับเยาวชน กองทัพอากาศ ให้การต้อนรับคณะประเมินคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ ๔ จากกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๑  ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำหรับเยาวชน กองทัพอากาศ

4

3 2

5

timeline 20181122 181900

  ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008