พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และภริยา ร่วมงานพิธีประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสระน้ำร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ

1

1.1

3

2

 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008