พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

2

3

5

 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต. เฉลิมวงศ์ อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008