พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖ (66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018 : ICASM 2018) ในการนี้ พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจด้านเวชศาสตร์การบินและอวกาศกว่า ๒๗๐ คน จาก ๓๗ ประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ

 

 1

2

3

4

5

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008