ด้วยในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ ฯ  อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของชมรมพยาบาลสี่เหล่า และเป็นการส่งเสริมการเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ของชมรมพยาบาลสี่เหล่า จึงได้จัดโครงการเดินการกุศล "ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่๑๘" ในการนี้ พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  ได้เป็นประธานเปิดงาน  ถวายราชสดุดี เยี่ยมชมบูธบริการสุขภาพ และเดินนำริ้วขบวนเดินการกุศล โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี

 

 

1

4

2

3

5

6

 

8

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008