พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติแก่ ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008