พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมแพทย์ทหารอากาศ ครบรอบ ๗๐ ปี โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาระดับสูง  ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

 1

2

9

5

3

4

6

7

8

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008