พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. และ พล.อ.ต.ไกรเลิศ เธียรนุกูล เสธ.พอ.เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ จำกัด วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคาร คุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

 1

2

3

8

9

6

4

5

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008