กำหนดการพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมแพทย์ทหารอากาศ ครบรอบ ๗๐ ปี

 

123055

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008