พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ สังกัด พอ. ในโอกาสได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น กรณีขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณฯอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๖๑ จำนวน ๑๑ คน และเลื่อนยศสูงขึ้นในวาระ ต.ค.๖๑ จำนวน ๓๓ คน เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กวก.พอ.

1

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008