พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รองประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดหน้าที่หน่วยเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ จำนวนทั้งสิ้น ๓๕ คน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วพอ.พอ.

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008