พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนพยาบาลเหล่าทัพสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Armed Force  Nursing  academy) ประกอบด้วยอาจารย์ ๒ คน นักเรียน ๖ คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ พร้อมกันนี้ Colonel Park  Kwang Rae  ผู้ช่วยฑูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๑  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  กรมแพทย์ทหารอากาศ

2

 1

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008