พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี เกรียงไกร  โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  และคณะผู้บริหาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้นำกำลังพล พอ. ประกอบด้วย คณก.สิ่งแวดล้อม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และ ร้อยพลพยาบาล กรก.พอ. เข้าร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณด้านหน้า ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ไปจนถึงบริเวณด้านหน้าธนาคารทหารไทย เพื่อเพิ่มความสะอาดเรียบร้อยให้แก่อาคารสถานที่ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑

 1

6

 

3

4

5

 

7

2

8

9

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008