พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกูล เสธ.พอ. และพลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ ผอ.ศปพ.พอ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

 1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008