พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓๔ คน เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008