พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รอง จก.พอ. เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๖๒ โดยมี พลอากาศโท สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รอง เสธ.ทอ.(กพ.) ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ.เป็นประธานประชุมฯ เมื่ิอวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 1

2

3

4

5

6

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008