พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกรมแพทย์ทหารอากาศ และคณาจารย์แพทย์ เข้าร่วม "แสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๒๕ " ในการนี้ได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตแพทย์  เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชั้น ๒ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

8

 2

3

 

9

4

1

5

6

7

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008