พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่ราชการและการบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ท่านใหม่ ในการนี้ จก.พอ.ท่านใหม่ได้แถลงนโบายบริหารงาน กรมแพทย์ทหารอากาศ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๑  ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ ชั้น๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 1

2

3

4

5

6

13

14

15

7

8

9

10

11

12

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008