พลอากาศโท นิรันดร  พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ  ประจำปี ๒๕๖๑ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๗๕ คน  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 1

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008