พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาล นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๕๖คน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 1

2

3

14

12

 

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008