พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษ์ รอง จก.พอ. พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำด้านวิชาการ แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน และ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำหรับเยาวชน กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008