พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008