พล.อ.ท.นิรันดร  พิเดช จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การร่างแผนปฏิบัติราชการ พอ. ในวันพุธ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ โรงแรม แคนทารี จังหวัดอยุธยา

 

 

2

 1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008