พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน  สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

15

16

17

18

19

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008