พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล หัวหน้าศูนย์เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศ และคณะ ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ (พอ.) ในการนี้พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมแพทย์ทหารอากาศให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม พอ.๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008