พลอากาศตรีภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กรมแพทย์ทหารอากาศร่วมกับ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมในโครงการ "พอ.ไร้พุง" ครั้งที่  ๓ เมื่อวันพุธที่ ๕ ก.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

7

8

1

2

3

4

5

6

9

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008