พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกโครงการพัฒนาทักษะทางการแพทย์ทหารอากาศแบบบูรณาการ รองรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ในการนี้ พลอากาศตรี จักรกริช สีห์สุรไกร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ฝ่ายขนส่ง กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 1

2

3

4

5

6

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008