พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอุบัติภัยด้านเคมี ชีวะ ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.

 1

2

3

4

7

5

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008