พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง นำข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม กองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)

1

8

2

3

4

5

6

7

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008