พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๐๙  เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

2

 1

3

8

6

5

4

9

 

7

10

11

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008