พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพลกรมแพทย์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ชั้น ๔ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และสวนสุขภาพ (ทอ.) ท่าดินแดง

 3

8

1

2

4

5

6

7

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008