พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล เนื่องในงานครบรอบวันที่ระลึกถึงแก่กรรม พลอากาศเอก ประกอบ บุรพรัตน์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณ และระลึกถึงคุณความดีของท่าน เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

2

1

3

6

7

8

4

5

 

 ขอบคุณภาพ จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008