พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้เกียรติมอบรางวัลการศึกษา และทุนการศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาท แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ในการนี้ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการของกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008