พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน  สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๕๐ คน เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

6

11

 1

2

3

5

8

9

10

 

 

7

4

 

12

13

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008