พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ปฏิบัติงานบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำหรับสถานพยาบาล ทอ. ปี ๖๑ เมื่อวันพฤหัสที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008