พลอากาศโท นิรันดร  พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทยทหารอากาศ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008