พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008