พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัย กรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมฟังการเผยแพร่อบรมสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย โดยวิทยากรจาก กรมข่าวทหารอากาศ  เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008