พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔๒ คน เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

1

2

13

3

4

5

6

8

9

10

11

12

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008