พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่และทหารใหม่พบญาติ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

1

2

3

6

7

4

5

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008