พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมงาน "สงกรานต์แสนสุข สนุกอย่างไทย" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อความเป็นศิริมงคล   และร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ และการแสดงจากนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008