การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "กอล์ฟปิยมหาราชครั้งที่ 36"

กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
เวลา 06.00 น. และ 12.00 น.
ณ สนามกอล์ฟกานตรัตน์ (สนามงู) กองทัพอากาศ

 Logo Line


​​​​​+ โบชัวร์​

+ โปสเตอร์

+ วิธีการเดินทาง​

+ วิธีปฏิบัติในการใช้สนาม

+ แผนที่

+ แบบพิมพ์บัตรผ่านชั่วคราว


​​​​​

Logo Line