logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 63

• (16/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้่างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear Accelerator) ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac ix SN.5785 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 1/63