logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

• (03/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อยา EMPAGLIFLOZIN AND LINAGLIPTIN, 10/5 MG จำนวน ๑๕,๐๐๐ TB เลขที่ 8/63 ฉ.