logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒  น้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV - จ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน GYROLAB ไม่รวมอะไหล่ - จ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน AIRFOX ASD ไม่รวมอะไหล่ - จ้างซ่อมระบบผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ (16/08/61)

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒  (14/08/61)

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ น้ำยา (01/08/61)

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ เช่าเครื่องพิมพ์ (01/08/61)

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาบำรุงรักษา (01/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาทำความสะอาด (อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน) (01/08/61)
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (14/03/61)